10 stu.

Završetak ljetne pauze

Nakon duge ljetne pauze i odmora, Udruženje „I mi postojimo“ 3.9.2018. počelo je sa radom.

Trenutne aktivnosti u Udruženju odnose se na temu jesen. Djeca su počela sa ručnim radovima koji će se iskoristiti za ukrašavanje učionice, te izloga.

Materijal sa kojim se trenutno radi uključuje kolaž papire, konac, boje, te prikupljene materijale iz prirode, kao što je suho lišće, kesteni, orasi, lješnjaci i slično.

Na ovaj način se prije svega radi na razvoju fine motorike kod djece, ali i komunikacijskih sposobnosti, timskog rada, te osjećaja za odgovornost i kolegijalnost.

Još novosti