Kontakt

 

Puni naziv: Udruženje roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama općine Velika Kladuša „I mi postojimo“
Skraćeni naziv: Udruženje „I mi postojimo“
Kategorija NVO: Socijalna zaštita i ljudska prava
ID broj: 4263567330007
Grad: Velika Kladuša
Adresa: Trg mladih 1
Osoba za kontakt: Umija Pajazetović
Telefon: 037/770-146
Mobitel: 061/418-884
Fax: 037/770-146
E-mail: office@imipostojimo.org
Internet adresa: www.imipostojimo.org
Odgovorna osoba: Umija Pajazetović

 

Translate »