Udruženje „I mi postojimo“: Briga o djeci sa posebnim potrebama

Velikokladuško Udruženje roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama „I mi postojimo“ djeluje već gotovo pet godina, a osnovano je kao potreba za zaštitu i ostvarivanje prava djece i mladih s posebnim potrebama općine Velika Kladuša. Udruženje „I mi postojimo“ je jedino takve vrste na području općine Velika Kladuša, a neki od ciljeva Udruženja su zaštita i ostvarivanje prava na specijalnu brigu, pristup, odgoj, obrazovanje i druženje djece sa posebnim potrebama, zaštita i ostvarivanje prava na invalidninu i novčanu naknadu, buđenje svijesti o djeci sa posebnim potrebama, upoznavanje sa pravima djece s posebnim potrebama, te uključivanje djece u društveni život zajednice.

Svakodnevno u Udruženju se realiziraju kako edukativne, tako i kreativne radionice koje pohađa oko 30 djece. Djeca na radionicama rade na različitim zadacima. Cilj radionica je da djeca kroz igru i druženja razvijaju motoriku i da usvoje neka osnovna znanja, kao što su pisanje, prepoznavanje boja i oblika.

Tačni podaci o broju djece sa posebnim potrebama na području velikokladuške općine još ne postoje, no istraživanjem Udruženja u Centru za socijalni rad, osnovnim školama, te Domu zdravlja došlo se do broja od oko 100 djece sa nekom od posebnih potreba.

 

Izvor vijesti i fotografija: Radio Velika Kladuša

Translate »