Početak projekta „Djeca imaju pravo na obrazovanje“

Projekat „Djeca imaju pravo na obrazovanje“ koji je financiran od strane Norveške Ambasade u BiH ima za cilj kroz period od godinu dana odraditi :

–          Edukativne i kreativne radionice za djecu svih uzrasta, polaznike Udruženja

–          Edukativne radionice za roditelje djece polaznike

–          Radionice za nastavnike osnovnih škola naše Općine

–          Informiranje javnosti putem letaka, medija

Projektne aktivnosti počele su 01.07.2013. godine i trajat će do 31.06.2014.

Translate »