Arhiva

Edukacije kroz projekt “Jednaka prava za sve”

 

U saradnji s In Fondacijom iz Banja Luke I Kinderpostzegels iz Holandije Udruzenje roditelja djece I mladih s posebnim potrebama “I mi postojimo” zapocelo je 01.07.2012. sa realizacijom projekta “Jednaka prava za sve”. Navedeni projekt se sastoji od dvije faze; prva faza obuhvata sanaciju postojece prostorije Udruzenja, a druga faza edukaciju roditelja, te edukaciju djece s posebnim potrebama. Kraj provedbe projekta predvida se za 31.06.2013. godine.

Prva faza projekta zavrsila je s pocetkom mjeseca oktobra kada su I zavrseni radovi na renoviranju prostorije, te zapoceta druga faza edukacija roditelja I mladih s posebnim potrebama.

Edukacije smo zapoceli analizom stanja kod svakog djeteta sto nam je bila vodilja za pisanje plana I programa za svako dijete posebno. (više…)

Pročitaj cijeli članak
Translate »